Home

      Incassobureau met incasseringsvermogen!

Kribincasso, Uw incassobureau in Zeeland

 

Voor het incasseren van al uw openstaande facturen

 

 

Kribincasso is effectief in het opsporen van debiteuren en het incasseren van uw openstaande facturen.

Voor het terugvorderen van een achterstallige betalingen bij uw debiteuren biedt ons incassobureau verschillende incasso producten. Vaak zijn onze milde oplossingen, zoals de pre-incasso sticker op uw uitgaande post al voldoende en blijft de relatie met uw klant behouden. Kribincasso bepaalt echter per individueel geval de gewenste maatregelen die zullen worden genomen om onbetaalde facturen terug te vorderen.

 

Na het vriendelijke verzoek kan Kribincasso stapsgewijs steeds meer pressie uitoefenen om ook de hardnekkigste klant tot betaling te laten overgaan. Onze researchafdeling slaagt er in persoonsgegevens en zonodig de actuele informatie over bijvoorbeeld een verblijfplaats van de debiteur te achterhalen.

Klanten van Kribincasso kunnen online fakturen indienen en de status van hun vorderingen inzien. Ons incassobedrijf is actief in heel Nederland, dus natuurlijk ook in Zeeland: Goes, Middelburg, Vlissingen, Roosendaal, Bergen-op-Zoom en Rotterdam.